Free brochures about hiking trails in Jakobstad region
(only in Swedish)

The following brochures was made by NatVenture i cooperation with 7 broars skärgård

Vandringen till Arbetsplatsberget kan
inledas från flera olika ställen. Mest
naturligt är det kanske att starta från
den plats var skylten för Tornet finns
längs med vägen. Därifrån är det 500
meter fram till Arbetsplatsbergets utsiktstorn,
stigen är bred och väl upptrampad.

Läs hela guiden här:
Arbetsplatsberget.pdf

 

Bergö vandringsled i Pedersöre
kommun startar strax nedanför Bergö
skidcentrum. Början av leden sträcker
sig utmed mynningen till Esse å och går
mestadels genom lövskog och på spångar
genom våtmarkerna. Så småningom
tar man sig en bit uppför på små stigar
genom en mossbevuxen skog var det
även finns inslag av barrträd. Känslan av
en trollskog infinner sig.

Läs hela guiden här:
Bergö.pdf

Leden bjuder på bra variation, stundvis
går den på smala stigar kantade med
blåbärsris och däremellan på bredare
barrbeklädda stigar. Ibland leder stigen
uppför bergshällar för att sedan gå ner
igen på andra sidan.

Läs hela guiden här:
Bosund.pdf

Eugmo vandringsled ligger i Larsmo
och startar från Näs skola. Den här
leden bjuder på vandring över mossiga
berg och genom luftiga tallskogar. Där
emellan passeras några åkrar och även
ett och annat träsk.

Läs hela guiden här:
Eugmo.pdf

Halvvägs genom leden finns Fagerbacka
fäbodställe som är den enda bevarade
fäbodbyn i vårt land. Det finns även
faktatavlor längs leden som berättar om
växtligheten runt omkring och om olika
skogstyper.

Läs hela guiden här:
Fagerbacka.pdf

Furu naturstig och Småbönders vandringsled
finns i Kronoby kommun.
Furu naturstig grundar sig på den
ursprungliga Heimer Furus naturstig,
men har förlängts med några slingor i
skogen, medan Småbönders vandringsled
sträcker sig ända till Skytte och går
sedan tillbaka ner igen mot Furu.

Läs hela guiden här:
Furu-Småbönders.pdf

Början av leden går på en bred, väl upptrampad
stig omgedd av höga granar.
En bit efter Vargstugan kan du välja
att gå en omväg via Varggropen eller
fortsätta direkt till Lillträsket. Lillträsket
är en naturskön rastplats med ett
rikt fågelliv.

Läs hela guiden här:
Gustavsrundan.pdf

Other maps and brochures (only in Swedish)

Paddlingskarta skärgården A – H

Kartorna kan beställas i vattenfast material via:
Botnia canoe – info@botniacanoe.fi
Keski-Pohjanmaan Retkimelojat – sihteeri@keskipohjanmaanretkimelojat.net

Kolla in/printa egna kartor här:
Paddlingkarta.pdf
Översiktskarta.pdf

Områdets sportfiske

För alla era sportfiskeprylar rekommenderar vi kajakkikalastus.fi

Karta över områdets sportfiske platser och intressanta
Sportfiskekarta.pdf