Gratis guide över Jakobstadsnejdens vandringsleder

Dessa vandringsguider har NatVenture gjort i samarbete med 7 broars skärgård

Vandringen till Arbetsplatsberget kan
inledas från flera olika ställen. Mest
naturligt är det kanske att starta från
den plats var skylten för Tornet finns
längs med vägen. Därifrån är det 500
meter fram till Arbetsplatsbergets utsiktstorn,
stigen är bred och väl upptrampad.

Läs hela guiden här:
Arbetsplatsberget.pdf

 

Bergö vandringsled i Pedersöre
kommun startar strax nedanför Bergö
skidcentrum. Början av leden sträcker
sig utmed mynningen till Esse å och går
mestadels genom lövskog och på spångar
genom våtmarkerna. Så småningom
tar man sig en bit uppför på små stigar
genom en mossbevuxen skog var det
även finns inslag av barrträd. Känslan av
en trollskog infinner sig.

Läs hela guiden här:
Bergö.pdf

Leden bjuder på bra variation, stundvis
går den på smala stigar kantade med
blåbärsris och däremellan på bredare
barrbeklädda stigar. Ibland leder stigen
uppför bergshällar för att sedan gå ner
igen på andra sidan.

Läs hela guiden här:
Bosund.pdf

Eugmo vandringsled ligger i Larsmo
och startar från Näs skola. Den här
leden bjuder på vandring över mossiga
berg och genom luftiga tallskogar. Där
emellan passeras några åkrar och även
ett och annat träsk.

Läs hela guiden här:
Eugmo.pdf

Halvvägs genom leden finns Fagerbacka
fäbodställe som är den enda bevarade
fäbodbyn i vårt land. Det finns även
faktatavlor längs leden som berättar om
växtligheten runt omkring och om olika
skogstyper.

Läs hela guiden här:
Fagerbacka.pdf

Furu naturstig och Småbönders vandringsled
finns i Kronoby kommun.
Furu naturstig grundar sig på den
ursprungliga Heimer Furus naturstig,
men har förlängts med några slingor i
skogen, medan Småbönders vandringsled
sträcker sig ända till Skytte och går
sedan tillbaka ner igen mot Furu.

Läs hela guiden här:
Furu-Småbönders.pdf

Början av leden går på en bred, väl upptrampad
stig omgedd av höga granar.
En bit efter Vargstugan kan du välja
att gå en omväg via Varggropen eller
fortsätta direkt till Lillträsket. Lillträsket
är en naturskön rastplats med ett
rikt fågelliv.

Läs hela guiden här:
Gustavsrundan.pdf

De första 3 kilometrarna är lättvandrade
och går längs mysiga, ombonade stigar.
Strax innan 3 km skylten finns ett stenrummel – Knypelbacka och därefter blir
också terrängen stenigare ända fram till
den första rastplatsen vid Molnviken.
Molnviken är en 10 ha stor sjö med
sparsamt djurliv pga av det sura vattnet,
men det är trots detta en fridfull och
vacker plats att rasta på.

Läs hela guiden här:
Holm vandringsled.pdf

Den här leden innehåller det mesta
man kan önska sig. Den har mycket
varierande terräng och natur. Leden
följer både vattendrag och tar dig förbi
flera små skogssjöar. Där emellan får du
klättra uppför åsar och njuta av slående
vackra vyer.

Läs hela guiden här:
Höbäck-Saarjärvi.pdf

Kaitsjön-Saarjärv naturstig finns i
Terjärv i Kronoby kommun och startar
i närheten av Kaitsjön. Det finns flera
olika rutter att välja mellan och det
finns även rastplatser med jämna mellanrum.

Läs hela guiden här:
Kaitsjön-Saarjärvi.pdf

Köpmanholmen är Larsmo kommuns
fritidsområde ute i skärgården. Du tar
dig ut till ön med roddbåt från Sonamo
båthamn eller med taxibåten Wilma.

Läs hela guiden här:
Köpmanholmen naturstig.pdf

Naturstigen går
först längs med den östra sidan som
är mera skyddad för vind och vågor.
Stigen fram till sandstranden Sanden är
lättvandrad och går genom en lummig
björkskog, lite längre fram finns ett imponerande stenrummel vid Riksknösen.

Läs hela guiden här:
Öuran naturstig.pdf

Kortjärvi är en liten by i Kronoby
kommun. Där finns en mycket speciell
naturstig med start direkt från Kaustbyvägen. Stigen korsar nästan genast vägen och här möts du av en inbjudande
stig med diverse underhållande ”hållhumöret-uppe-skyltar” och figurer av
olika slag.

Läs hela guiden här:
Kortjärv naturstig.pdf

Första delen av
leden är mycket lättvandrad, leden är
bred och sträcker sig utmed stora diken
och underlaget är flackt. Så småningom
tar leden en vidare till en mera kuperad
terräng med många berg i dagen. Så
fortsätter leden ända fram till Tornbergets rastplats.

Läs hela guiden här:
Tornberget vandringsled.pdf

Leden går i huvuvsak i skogen längs
små stigar, men det finns även några
avsnitt som följer mindre skogsvägar.
Naturen är varierande med både lummig , grön skog och lavbeklädda bergshällar. Längs leden har man också
möjlighet att se ”storstenen”, ett
imponerande flyttblock som är hela 8 m
högt.

Läs hela guiden här:
Jeppo vandringsled.pdf

Annat material

Områdets sportfiske

För alla era sportfiskeprylar rekommenderar vi kajakkikalastus.fi

Karta över områdets sportfiske platser och intressanta
Sportfiskekarta.pdf