Gratis guide över Jakobstadsnejdens vandringsleder

Dessa vandringsguider har NatVenture gjort i samarbete med 7 broars skärgård

Vandringen till Arbetsplatsberget kan
inledas från flera olika ställen. Mest
naturligt är det kanske att starta från
den plats var skylten för Tornet finns
längs med vägen. Därifrån är det 500
meter fram till Arbetsplatsbergets utsiktstorn,
stigen är bred och väl upptrampad.

Läs hela guiden här:
Arbetsplatsberget.pdf

 

Bergö vandringsled i Pedersöre
kommun startar strax nedanför Bergö
skidcentrum. Början av leden sträcker
sig utmed mynningen till Esse å och går
mestadels genom lövskog och på spångar
genom våtmarkerna. Så småningom
tar man sig en bit uppför på små stigar
genom en mossbevuxen skog var det
även finns inslag av barrträd. Känslan av
en trollskog infinner sig.

Läs hela guiden här:
Bergö.pdf

Annat material

Paddlingskarta skärgården A – H

Kartorna kan beställas i vattenfast material via:
Botnia canoe – info@botniacanoe.fi
Keski-Pohjanmaan Retkimelojat – sihteeri@keskipohjanmaanretkimelojat.net

Kolla in/printa egna kartor här:
Paddlingkarta.pdf
Översiktskarta.pdf

Områdets sportfiske

För alla era sportfiskeprylar rekommenderar vi kajakkikalastus.fi

Karta över områdets sportfiske platser och intressanta
Sportfiskekarta.pdf